Plan: beweegtuin / onderzoek bewegen in openbare ruimte                   Copyright © 2008 Prinses Margrietpark. All Rights Reserved. Made by RAY!!!
't Spinneweb

Onderzoek Bewegen in de openbare ruimte

Steeds meer mensen gebruiken de openbare ruimte als sportaccommodatie. Alleen, in een klein groepje of georganiseerd in meer vluchtige en flexibele sportgemeenschappen wordt inmiddels meer gesport dan bij sportverenigingen of fitnesscentra. De fysieke en sociale omgeving zijn, veelal onbewust, van invloed op het beweeggedrag van mensen. Een aantrekkelijk park of een mooie fietsroute nodigt uit tot wandelen, fietsen of hardlopen. Toegankelijkheid, aantrekkelijke beweegmogelijkheid, maar ook esthetiek speelt een rol in het in beweging krijgen van mensen. De openbare ruimte is de grootste sport- en beweegaccommodatie van Nederland. Of mensen er gebruik van maken is van meer factoren afhankelijk dan alleen de inrichting van de fysieke infrastructuur. De Hanzehogeschool (Instituut voor Sportstudies) doet de komende jaren, in opdracht van de provincie Groningen, onderzoek naar de inrichting van de openbare ruimte en de mogelijkheden om deze beweegvriendelijker te maken, zodat steeds meer mensen worden uitgenodigd om te sporten, bewegen en te spelen in de openbare ruimte. Begin 2017 is het onderzoek gestart en inmiddels zijn er al een aantal projecten in de provincie Groningen onderzocht. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het Margrietpark. Er zijn vragenlijsten verspreid en er is op meerdere dagen (en momenten) geobserveerd. Dit ter informatie.


Mocht u nog geen vragenlijst hebben ingevuld, dan zou het erg waardevol zijn als u dit alsnog wilt doen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Zie hieronder de link naar de vragenlijst:


Link


Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies”


Met vriendelijke groet,
Christine Hoefnagel